1. Giới thiệu

Kho ứng dụng ( VMS Store ) là 1 điều tuyệt vời và giúp VMS POS khác với các phần mềm quản lý spa khác.

VMS Store sẽ cung cấp cho hệ thống VMS POS hàng ngàn chức năng mở rộng khác đáp ứng nhu cầu của các salon khác nhau.


VMS POS chỉ cho phép cài đặt ứng dụng thông qua kho ứng dụng VMS Store. Các ứng dụng trên VMS Store đều được kiểm duyệt kỹ càng trước khi được đưa lên để đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.


2. Giao diện


a. Kho ứng dụng tích hợp trong VMS POSb. Giao diện quản lý các ứng dụng đã cài đặt:


c. Giao diện kho ứng dụng VMS POS trực tuyến http://store.vmspos.net:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor