Các quy tắc cơ bản


Trước khi bắt đầu vào tìm hiểu các hướng dẫn sử dụng bạn cần nắm bắt các thuật ngữ và quy tắc cơ bản của hệ thống VMS POS


 1. Các thuật ngữ:
  • V.Bank: Đây là tên gọi thay thế cho hình thức thẻ tài khoản lưu hành trong salon. Với thẻ tài khoản này khách hàng có thể thanh toán các khoản mục khác nhau tùy thuộc vào các thiết lập cho phép thanh toán trong phần Cấu hình V.Bank trong phần Thiết lập tham số
  • VMS Store: Đây là 1 điểm giúp VMS POS khác biệt so với các ứng dụng quản lý Spa khác. VMS Store là 1 kho ứng dụng ( giống với Appstore của iPhone, CH Play của Android...) cung cấp các ứng dụng và các chức năng mở rộng cho hệ thống.
   Tìm hiểu thêm về VMS Store
 1. Các quy tắc:
  • Quy tắc đường dẫn: Các đường dẫn sẽ được định nghĩa từ bước click đầu tiên đến cuối cùng và phân cách nhau bằng dấu \
   Ví dụ: Để truy cập trang cài đặt cấu hình hệ thống vào Cài đặt\Cài đặt chung có nghĩa bạn sẽ click vào nút Cài đặt tiếp đến click vào đường dẫn Cài đặt chung
  • Phím tắt: Phím tắt sẽ được đặt trong các button và được biểu thị trong dấu ngoặc vuông [ ]
   Ví dụ: [F1] => Click vào button hoặc sử dụng phím F1
  • Thanh menu: Là thanh trên cùng của giao diện trang quản lý và xuất hiện gần như trên tất cả các trang chức năng
   Thanh menu chính

   Thanh menu trong giao diện xuất hóa đơn

   Thanh menu khi trong giao diện mobile
  • Khối menu trái: Là thanh khối bên trái hiển thị các chức năng cho các trang khác nhau.
   Thanh này sẽ tự động thu hẹp khi độ phân giải màn hình nhỏ và ẩn nếu trên giao diện mobile
      
             Giao diện trên mobile                                Giao diện trên desktop                Giao diện thu nhỏ

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?