Chạy thử VMS POS để có được trải nghiệm quản lý Spa toàn diện theo cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Chú ý: VMS POS sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Truy cập: http://demo.vmspos.net

Giao diện trang đăng nhập

Tài khoản chủ salon: Full chức năng

Tài khoản: admin
Mật khẩu:  Vui lòng liên hệ để nhận mật khẩu.

Tài khoản lễ tân: Các chức năng giới hạn bởi tài khoản chủ salon

Tài khoản chuyên viên: Áp dụng ứng dụng VMS Mobile Bill Editor

Lễ tân Chuyên viên
Tài khoản: letan chuyenvien
Mật khẩu: 123456 123456

 

Vui lòng liên hệ để cài đặt và chạy thử Demo VMS POS miễn phí trong thời gian 30 ngày cho chính Salon của bạn!

 

 

Trân trọng!