Định hướng

VMS POS định hướng sẽ trở thành hệ thống quản lý được yêu thích nhất. Thời gian tới VMS POS sẽ cập nhật kho ứng dụng VMS Store để hỗ trợ các chức năng tốt nhất cho người dùng.
Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự quan tâm, đóng góp ý tưởng và các mong muốn chức năng mới cho hệ thống!

Lịch sử cập nhật

VMS POS 3.0

3.2.2 Build 190725 24/07/2019

 • Tối ưu hóa hệ thống
 • Bổ sung thêm hình thức thanh toán bằng Thẻ tín dụng trong hóa đơn
 • Bổ sung chức năng Thanh toán thêm khi nạp thẻ tài khoản V.Bank
 • Nâng cấp thuật toán tìm kiếm trong danh sách khách hàng
 • Bổ sung thêm 1 số tính năng trong giao diện giúp tối đa hóa trải nghiệm người dùng
 • Fix 1 số lỗi nhỏ trong giao diện

3.2.1 Build 190710 13/07/2019

 • Bổ sung lõi hệ thống giúp các ứng dụng mở rộng dễ dàng tương tác và móc nối với nhau
 • Tinh chỉnh giao diện hỗ trợ tốt hơn trên Máy tính bảng
 • Cải thiện hiệu năng

3.2.0 Build 190626 28/06/2019

 • Hỗ trợ hiển thị ảnh avatar do nhân viên tự Upload nếu chưa thiết lập ảnh nhân viên
 • Bổ sung thêm xuất file Excel khi xem báo cáo Dịch vụ, Sản phẩm, Báo cáo nhanh
 • Bổ sung thêm giá trị còn lại của thẻ dịch vụ trọn gói hợp lệ (không bao gồm thẻ tặng) trong báo cáo Thẻ dịch vụ trọn gói
 • Bổ sung thêm cột Giá trị thẻ và Giá trị còn lại của thẻ trọn gói cũng như tính tổng giá trị còn lại (không bao gồm thẻ tặng) trong Dịch vụ -> Danh sách thẻ dịch vụ

3.2.0 Build 190618 19/06/2019

 • Bổ sung thêm tùy chọn cách tính doanh thu salon khi khách hàng thanh toán bằng thẻ V.Bank (cài đặt trong Tham số)
 • Tinh chỉnh lại hệ thống giao diện giúp nâng cao tính thuận tiện và trải nghiệm người dùng
 • Fix 1 số lỗi nhỏ trong giao diện

3.2.0 Build 190612 11/06/2019

 • Bổ sung thêm lọc theo nhân viên trong các phần báo cáo nhóm: Dịch vụ, Sản phẩm, Thẻ liệu trình, Thẻ hội viên
 • Tối ưu hóa hệ thống
 • Bổ sung thêm hệ thống các Action hook và Filter hook hỗ trợ cho các ứng dụng mở rộng

3.1.9 Buid 190523 24/05/2019

 • Bổ sung tách biệt quyền tạo hóa đơn, chỉnh sửa hóa đơn tạm và thanh toán hóa đơn
 • Fix 1 số lỗi giao diện

3.1.9 Buid 190503 04/05/2019

 • Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
 • Hỗ trợ số lượng sản phẩm theo số thập phân
 • Hỗ trợ tính hoa hồng nhân viên theo số thập phân VD: 2.5%
 • Bổ sung và nâng cấp hệ thống action hook hỗ trợ cho các ứng dụng mở rộng

3.1.8 Buid 190422 22/04/2019

 • Cải thiện và nâng cao hiệu năng hệ thống
 • Bổ sung thêm hệ thống action hook
 • Bug fix 1 số lỗi nhỏ
 • Fix 1 số lỗi giao diện
 • Tăng tối ưu hóa hiển thị trên giao diện mobile

3.1.7 Build 190108 08/01/2019

 • Bổ sung thêm báo cáo theo mục giúp dễ dàng tùy chỉnh lọc các mục muốn báo cáo
 • Bổ sung thêm quản lý lịch sử xuất kho
 • Bổ sung thêm quản lý lịch sử chuyển kho nội bộ
 • Căn chỉnh và tối ưu hóa giao diện trên thiết bị có độ phân giải cao

3.1.7 Build 181226 27/12/2018

 • Bổ sung thêm hệ thống Thẻ hội viên
 • Bổ sung thêm tùy nhập giá trị giảm cho Dịch vụ, sản phẩm, thẻ trọn gói
 • Bổ sung thêm việc quản lý chi theo mục chi và hỗ trợ lọc theo theo loại ( tự tạo và quản lý loại chi )
 • Tối ưu hóa khả năng tìm kiếm khách hàng giúp việc tìm kiếm dễ dàng hơn: Ưu tiên cấu trúc tìm {TÊN} {SĐT}
 • Bổ sung thêm các hệ thống lọc chi tiết và tìm kiếm chi tiết cho các mục quản lý
 • Bổ sung thêm các Action Hook mới hỗ trợ các ứng dụng nâng cao
 • Bổ sung thêm nhiều tính năng nhỏ khác
 • Tinh chỉnh lại giao diện
 • Tối ưu hóa hệ thống

3.1.6 Build 181031 30/10/2018

 • Tối ưu hóa giao diện
 • Tinh chỉnh lại giao diện báo cáo chi tiết mục giúp dễ dàng theo dõi và lọc các tiêu chí báo cáo
 • Tinh chỉnh lại giao diện hệ thống
 • Bug fix 1 số lỗi giao diện

3.1.6 Build 181025 24/10/2018

 • Bổ sung thêm hệ thống cập nhật cấu trúc database tự động
 • Bổ sung thêm tùy chọn cho phép thay đổi số lần sử dụng của thẻ tặng
 • Bổ sung thêm hệ thống action hook giúp tối ưu các ứng dụng
 • Thêm giờ vào của hóa đơn: Chú ý sử dụng tính năng Lưu tạm của hóa đơn để thêm chính xác giờ vào
 • Fix lỗi so sánh doanh thu của các chi nhánh khi xem báo cáo nhanh
 • Bố sung thêm các báo cáo khác trong phần báo cáo nhanh: phân loại khách hàng, tổng số hóa đơn, giá trị trung bình, cao nhất và thấp nhất của hóa đơn…
 • Tinh chỉnh lại giao diện
 • Tối ưu hóa hiệu năng

3.1.5 Build 181009 09/10/2018

 • Tối ưu hóa hệ thống
 • Nâng cấp hệ thống thông báo đẩy
 • Bug fix hệ thống kho hàng
 • Cập nhật hệ thống báo cáo xuất nhập tồn theo Thẻ kho
 • Thêm lọc nhanh khách hàng đã lâu không đến…
 • Bổ sung hệ thống xuất file Excel cho các phần báo cáo chi tiết
 • Bổ sung thêm SUM các cột khấu hao và 1 số cột khác khi xem chi tiết báo cáo
 • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
 • Bổ sung hệ thống Action hook

3.1.5 Build 180916 16/09/2018

 • Fix 1 số lỗi giao diện
 • Bổ sung thêm khả năng chọn nhân viên chính và phụ là cùng 1 người
 • Bổ sung thêm các tiện ích giao diện người dùng giúp thuận tiện hơn trong việc quản lý
 • Đổi mã hóa đơn từ Txxx sang HDxxx
 • Thêm các tùy biến và các tính năng nâng cao cho các mục: In, hóa đơn, thẻ trọn gói, dịch vụ…
 • Hỗ trợ ghi chú cho phiếu nhập, xuất và chuyển kho

3.1.5 Build 180831 02/09/2018

 • Tinh chỉnh lại độ tương phản giao diện hệ thống và 1 số tinh chỉnh giao diện khác
 • Bổ sung thêm các action hook giúp mở rộng các tính năng nâng cao
 • Bổ sung thêm hệ thống kho tổng, xuất kho và chuyển kho nội bộ
 • Bổ sung thêm cơ cấu khấu hao sản phẩm cho dịch vụ. Các dịch vụ có thiết lập khấu hao sẽ được trừ khấu hao sản phẩm trước khi tính hoa hồng nhân viên
 • Bổ sung thêm các tùy chỉnh hiển thị thông tin khách hàng trong giao diện xuất hóa đơn
 • Tối ưu hóa hệ thống

3.1.4 Build 180818 18/08/2018

 • Bổ sung cơ cấu hoa hồng bán thẻ khi có 2 nhân viên
 • Bổ sung thêm cơ cấu tính doanh thu cho nhân viên với các tác vụ
 • Bổ sung thêm cơ cấu hoa hồng làm dịch vụ cho nhân viên khi khách hàng sử dụng thẻ trọn gói theo giá bán thẻ / số lần sử dụng
 • Bổ sung thêm lượng khách trong khối biểu đồ kinh doanh tuần và các link xem nhanh trong khối thống kê

3.1.4 Build 180721 21/07/2018

 • Tối ưu hóa giúp trải nghiệm người dùng được tốt hơn
 • Hoàn thiện tính năng xuất kho sử dụng và đổi trả sản phẩm
 • Thêm hệ thống cảnh báo hạn sử dụng sản phẩm

3.1.3-beta 5 Build 180710 10/07/2018

 • Bug fix 1 số lỗi giao diện
 • Bổ sung thêm 1 số tính năng giúp trải nghiệm người dùng được tốt hơn

3.1.3-beta 1 Build 180625 25/06/2018

 • Bố sung chức năng chuyển kho nội bộ
 • Tối ưu hóa giao diện cho màn hình lớn, độ phân giải cao

3.1.2-beta 3 Build 180523 23/05/2018

 • Bổ sung thêm các action hook mới
 • Chuyển quản lý nhân viên sang sử dụng VMS Table class
 • Bug fix

3.1.2-beta 2 Build 180514 14/05/2018

 • Fix 1 số lỗi nhỏ giao diện
 • Bổ sung thanh toán thêm tạo hóa đơn thanh toán công nợ của khách
 • Bổ sung 1 số API cho hệ thống realtime và notification ứng dụng trên mobile

3.1.2-beta 1 Build 180411 11/04/2018

 • Bản cập nhật lớn hỗ trợ hệ thống realtime

3.1.1 Build 180106 08/01/2018

 • Fix 1 số lỗi nhỏ
 • Fix lỗi hiển thị nhân viên thực hiện khi dịch vụ được thực hiện nhiều lần trong 1 hóa đơn
 • Nâng cấp hệ thống thông báo Notification mới
 • Bổ sung hệ thống thông báo theo thời gian thực
 • Nâng cấp hệ thống Cập nhật hệ thống
 • Thay đổi cách tính size sản phẩm
 • Nâng cấp và bổ sung action hook cho lõi hệ thống
 • Tối ưu hóa hệ thống tìm kiếm giúp tìm kiếm chính xác hơn

3.1.0 Build 171225 24/12/2017

 • Nâng cấp và hoàn thiện giao diện xuất hóa đơn nhiều thẻ linh hoạt
 • Tối ưu hóa hiệu năng việc kiểm tra hóa đơn trước khi thanh toán
 • Bổ sung thông tin người thay đổi bản ghi tạm hóa đơn cuối cùng

3.0.9 Build 171221 21/12/2017

 • Cập nhật lõi hệ thống
 • Bổ sung action hook cho các tác vụ javascript

3.0.9 Build 171219 18/12/2017

 • Fix lỗi xóa dịch vụ
 • Thêm thay đổi nhanh trạng thái dịch vụ
 • Thêm thay đổi nhanh trạng thái sản phẩm
 • Nâng cấp phần Nhật ký hệ thống

3.0.9 Build 171217 16/12/2017

 • Fix lỗi chỉnh sửa khách hàng người giới thiệu
 • Bổ sung thêm lọc hình thức thanh toán cho từng mục trong quản lý phiếu thu
 • Căn chỉnh 1 số thông số trong giao diện cho phù hợp trên các thiết bị khác nhau

3.0.9 Build 171215 14/12/2017

 • Chỉnh sửa nút đóng popup
 • Bổ sung thêm danh sách khách giới thiệu khách
 • Tinh chỉnh một số điểm trong giao diện

3.0.9 Build 171214 13/12/2017

 • Bug fix
 • Tối ưu hóa hiệu năng
 • Điều chỉnh độ tương phản
 • Nâng cấp thuật toán hệ thống

3.0.9 Build 171212 12/12/2017

 • Móc nối liên kết chi tiết thẻ trọn gói và chi tiết hóa đơn
 • Thêm click vào cột trong highchart
 • Thêm tên nhân viên thực hiện trị liệu trong chi tiết thẻ
 • Fix lỗi sắp xếp quicklink trên trang dashboard
 • Hỗ trợ lọc tìm kiếm theo nhóm trong xuất hóa đơn
 • Hoàn thiện tính năng thông báo cập nhật hệ thống 
  ( Tự động nhắc lại sau 5 ngày )
 • Chỉnh sửa bố cục giao diện xuất hóa đơn
 • Bổ sung và chỉnh sửa 1 số tính năng nhỏ khác

3.0.9 Build 171206 06/12/2017

 • Bug fix
 • Tối ưu hóa giao diện
 • Kiểm tra cập nhật hệ thống bên trong ứng dụng

3.0.9 Build 171204 04/12/2017

 • Bug fix
 • Tối ưu hóa hệ thống và giao diện
 • Cập nhật hệ thống sort trong báo cáo
 • Cập nhật giao diện loading giúp giảm mỏi mắt
 • Một số cải tiến nhỏ khác

3.0.9 Build 171123 23/11/2017

 • Tối ưu hóa giao diện
 • Chỉnh sửa kích thước 1 số cửa sổ popup cho phù hợp giao diện
 • Thay đổi địa chỉ và giao thức VMS Store
 • Thay đổi giá trị phân trang cho VMS Store

3.0.9 Build 171111 11/11/2017

 • Bổ sung thêm hệ thống thông báo Notifications
 • Cập nhật hệ thống UI
 • Tối ưu hóa giao diện mobile và webapp
 • Hỗ trợ tự động nhận kích thước khổ giấy của máy in hóa đơn
 • Nâng cấp hệ thống Debug
 • Nâng cấp version Class Database
 • Bug fix

3.0.8 Build 171013 13/10/2017

 • Bug fix
 • Bổ sung Class VMS Table cho bảng
 • Chuyển sử dụng Class VMS Cache mới
 • Hoàn thiện 1 số tính năng nhỏ
 • Bổ sung thêm các action và filter hook mới cho hệ thống
 • Nâng cấp giao diện và fix lỗi vỡ layout
 • Bổ sung thêm thuật toán hỗ trợ tính dịch vụ khi khách thanh toán bằng thẻ trọn gói
 • Fix lỗi khi có sử dụng port khác port 80

3.0.7 Build 170802 02/08/2017

 • Bug fix 1 số lỗi nhỏ
 • Bổ sung thêm các action hook trong lõi hệ thống

3.0.6 Build 170717 18/07/2017

 • Bug fix
 • Update thuật toán tính toán chi phí vốn

3.0.6 Build 170714 14/07/2017 Phiên bản cập nhật các tính năng mới

Lưu ý: Bản cập nhật sẽ thêm cột vào dữ liệu nên bạn cần backup dữ liệu trước khi cập nhật để tránh mất dữ liệu.

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ nhiều nhân viên làm 1 dịch vụ hoặc sản phẩm
 • Thiết kế lại giao diện trang quản lý phiếu thu
 • Bổ sung báo cáo V.Bank
 • Bổ sung các hook mới trong hệ thống
 • Tối ưu hóa hệ thống

3.0.5 Build 170706 06/07/2017

 • Fix giao diện trong trạng thái popup
 • Cải thiện hiệu năng

3.0.5 Build 170701 01/07/2017

 • Bổ sung thêm tính năng tùy chọn lọc kết quả tìm kiếm
 • Bổ sung thêm các function mới trong lõi hệ thống
 • Fix 1 số lỗi nhỏ trong giao diện

3.0.4 Build 170630 30/06/2017

 • Bug fix
 • Bổ sung thêm tính năng cho phép áp dụng các dịch vụ áp dụng cho các thẻ đã xuất khi chỉnh sửa dữ liệu thẻ trọn gói
 • Fix 1 số lỗi giao diện nhỏ

3.0.4 Build 170625 25/06/2017

 • Cải thiện hiệu năng
 • Tối ưu hóa giao diện
 • Cập nhật thuật toán tính toán
 • Thay đổi cách đánh số hiệu phiên bản

3.0.3 Build 20170622 22/06/2017

 • Fix 1 số lỗi nhỏ trong giao diện
 • Thêm các API hỗ trợ ứng dụng mở rộng
 • Cập nhật và chỉnh sửa gói ngôn ngữ Tiếng Việt
 • Hỗ trợ đồng bộ hóa các ứng dụng đã yêu thích trên kho ứng dụng store.vmspos.net

Phiên bản: 3.0.2

Cập nhật ngày: 19/06/2017
– Cải thiện hiệu năng
– Thêm 1 số tiện ích giao diện và hệ thống
– Thêm các API hỗ trợ ứng dụng mở rộng

Phiên bản: 3.0.1

Cập nhật ngày: 15/06/2017
– Bug fix
– Chuyển đổi dữ liệu kho ứng dụng sang store.vmspos.net

Phiên bản: 3.0.0

Cập nhật ngày: 27/04/2017
– Hoàn thành và ra mắt phiên bản VMS POS 3.0
– Hoàn thiện chức năng và hỗ trợ chuyển đổi từ VMS POS 2.0 sang 3.0

 

VMS POS 2.0

Phiên bản: 2.1.9

Cập nhật ngày: 17/12/2016
– Tối ưu hóa hệ thống giúp cải thiện hiệu năng.
– Fix 1 số lỗi nhỏ.
– Dừng update phiên bản VMS POS 2.0 bắt đầu cho dự án VMS POS 3.0

 

Các phiên bản cũ hơn của VMS POS 2.0