Tên ứng dụng: VMS Mobile Bill Editor
Tác giả: VMS POS
Trang nhà: VMS Appstore
Ngày ra mắt: 23/03/2017
Yêu cầu phiên bản VMS POS: 3.0.0 hoặc cao hơn

Giới thiệu

Đây là 1 ứng dụng giúp hệ thống vận hành trong salon trở lên chuyên nghiệp hơn.

Với ý tưởng thiết kế dựa trên hệ thống gọi món của các hệ thống phần mềm chuyên nghiệp của các nhà hàng. Chuyên viên sẽ đóng vai trò như các bồi bàn, họ có thể thêm các dịch vụ, sản phẩm hay thẻ trọn gói mà họ đã bán theo thời gian thực. Sau đó hệ thống sẽ tự động cập nhật khi khách hàng xuống quầy thanh toán của thu ngân, giúp giảm tải tại khu vực tiếp tân/thu ngân.

Một số hình ảnh về phần mềm: